Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi "NASZE DZIECI" Przyczyna Górna - Szkoła Podstawowa